bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Zmiana nazwy placówki

01.09.2019
Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r, na mocy ustawy Prawo Oświatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle zostaje przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle.

Przetarg na operatora Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w CKP Jasło

07.11.2018

Dokumenty przetargowe do pobrania:Opublikował: Wojciech Źrebiec
Publikacja dnia: 01.09.2019
Podpisał: Wojciech Źrebiec
Dokument z dnia: 24.05.2013
Dokument oglądany razy: 70 182